Nov 20, 01 / Nov 24, 17 03:43 UTC

Dylan Thomas


Gitme o güzel geceye tatlılıkla

İhtiyarlık yanmalı ve saçmalamalı gün kapandığında;

Öfkelen, öfkelen ışığın ölmesinin karşısında.


Akıllı adamlar, bilmelerine rağmen karanlık uygundur sonlarında,

Sözleri şimşek çaktırmamış olduğu için onlar

Gitmezler o güzel geceye tatlılıkla.


İyi insanlar, son defa ellerini sallarlar, bağırarak ne kadar parlak

Dans edebileceğini güçsüz eylemlerinin yeşil bir koyda,

Öfkelenirler, öfkelenirler ışığın ölmesinin karşısında.


Vahşi insanlar güneşi uçarken yakalamış olan,

Ve öğrenen, çok geç, yas tuttuklarını ona yolunda,

Gitmezler o güzel geceye tatlılıkla.


Ağır hastalar, ölüme yakın, körleştiren görme gücüyle gören

Kör gözlerin gök taşları gibi alevlendiğini ve şen olmasını,

Öfkelenirler, öfkelenirler ışığın ölmesinin karşısında.


Ve sen, benim babam, orada hüzünlü dorukta,

Yalvarırım, lanet et, hayırdua et bana şimdi acımasız göz yaşlarınla.

Gitme o güzel geceye tatlılıkla.

Öfkelen, öfkelen ışığın ölmesinin karşısında.