Sign up
Aug 10, 02 / Aug 22, 18 12:51 UTC

Ben, Oksana Chernykh. Rusya, Saratov’luyum ve şimdi de Antalya’da yaşıyorum. Politika-hukuk yönetimi, hukuk ve kolluk konularında iki farklı üniversiteden eğitim aldım. Rusya'da İçişleri Bakanlığı Askeri İçişleri Birlikleri'nde sözleşmeli olarak görev yaptığım 7 yıl ile birlikte, toplam 12 yıllık bir deneyime sahip bir avukatım.


Hepinizin bildiği gibi, Antalya farklı kültürlerin ve halkların toplandığı bir merkez olarak bilinmektedir. Farklı bir kültürden gelen ve başka bir ülkenin vatandaşı da olan ben, Asgardia’nın belediye başkanı adayı olarak Antalya'daki temsilcilerinden biri olmaya hazırım. Vatandaşlar arasında yasal ilişkiler ve yasal düzenlemelerin oluşturulmasına katılım konusunda tecrübelerim var. Bunlar, yeni önemli yasal sistemlerin ve Asgardia'nın kurallarının geliştirilmesinde yararlı olabilir.


İdari yetkililerle SİZ Asgardia'nın değerli vatandaşları arasında bir köprü olmak istiyorum.


I, Oksana Chernykh from Russia, Saratov and now I live in Antalya/Turkey.

I have an education from two different universities in the field of Political and Legal department, Jurisprudence and Law Enforcement. I am an experienced lawyer in Russia for a total of 12 years, 7 years I served under contract at the Military Institute of Internal Troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

As you all already know, Antalya is known as the center of different cultures and peoples. I am ready to be your representative in and around Antalya as a candidate for the Mayor, who comes from a different culture and is a citizen of another country, Russia! I have experience of legal relations between citizens and participation in the creation of legal acts, which can be useful in the development of new important legal systems and rules of Asgardia.

I can be a bridge between administrative authorities and YOU the precious citizens of Asgardia.


Я, Оксана Черных из России, Саратов и сейчас живу в Анталии / Турция. У меня есть образование из двух разных университетов в области Политико-правового управления, юриспруденции и деятельности правоохранительных органов. Я опытный юрист в России в общей сложности 12 лет, 7 лет я проходила  военную службу  по контракту в военном институте внутренних войск  Министерства внутренних дел России.

Как вы все уже знаете, Анталия известна как центр разных культур и народов. Я готова быть вашим представителем в Анталии и ее окружностях в качестве кандитата на должность  мэра, который происходит из другой культуры и является гражданином другой страны, России! Я имею опыт юридических взаимоотношений между гражданами и участия в создании законопректов, что может быть полезным в разработке новых важных юридических систем и правил Асгардии.

Я могу быть мостом между административными органами и ВАМИ драгоценными гражданами Асгардии.

Sep 1, 02 / Sep 10, 18 12:41 UTC
Oyum sizindir sn Oksana hanım 🙏
Sep 1, 02 / Sep 10, 18 19:41 UTC
Teşekkür ederim Musa bey.