Iran

Topics

DECREE № 10 / فرمان شماره 10
Fatemeh Ghodrati (Asgardian, Candidate) Sep 10, 17 / Sco 01, 01 13:30 UTC
فرمان شماره 9 / DECREE № 9
Fatemeh Ghodrati (Asgardian, Candidate) Sep 9, 17 / Sco 00, 01 20:15 UTC
فرمان شماره 8 / DECREE № 8
Fatemeh Ghodrati (Asgardian, Candidate) Sep 8, 17 / Lib 27, 01 22:56 UTC
فرمان شماره 7 / Decree No. 7
Fatemeh Ghodrati (Asgardian, Candidate) Sep 6, 17 / Lib 25, 01 14:50 UTC
DECREES / فرمان ها
Fatemeh Ghodrati (Asgardian, Candidate) Sep 2, 17 / Lib 21, 01 18:02 UTC
توضیحات لنا د وین درباره انتخابات رهبری
Fatemeh Ghodrati (Asgardian, Candidate) Aug 31, 17 / Lib 19, 01 23:36 UTC
ماهواره آسگاردیا-1 کی پرتاب خواهد شد؟
Fatemeh Ghodrati (Asgardian, Candidate) Aug 31, 17 / Lib 19, 01 23:28 UTC
Hi, İran
Ugur Aydin (Asgardian, Candidate, Member of the Parliament) Aug 22, 17 / Lib 10, 01 14:59 UTC
ماهواره آسگاردیا-1 آماده پرتاب است
Fatemeh Ghodrati (Asgardian, Candidate) Aug 19, 17 / Lib 07, 01 16:06 UTC