خواستم نظراتتون رو در این باره بدونم و اینکه آیا اصلا دو تابعیتی بودن در ایران قانونیه یا نه؟