روز بخیر آسگاردیا!

ما یک مقاله دیگر در وب سایت Asgardia.space در مورد زنان در آسگاردیا منتشر کرده ایم که در سپتامبر به صورت Q & A زنده در فیسبوک توسط لنا د وین برگزار شد.

https://asgardia.space/en/page/chronicles/women-in-asgardia

...

زنان در آسگاردیا

سپتامبر 12, 0001 / سپتامبر 21, 2017

لنا د وین، مدیر عامل شرکت و معاون رئیس NGO آسگاردیا و معاون اداری آسگاردیا، طی یک جلسه پرسش و پاسخ در ماه سپتامبر، به تعدادی از سؤالات نوشته شده توسط آسگاردیایی ها در اینترنت پرداختند. در حال حاضر تنها 15٪ از اعضای ثبت نام شده زنان هستند. آسگاردیایی ها می پرسند: آیا برنامه ها یا کمپین هایی برای تبلیغ آسگاردیا برای تشویق بیشتر زنان برای پیوستن وجود دارد؟

د وین اظهار داشت: "ما برای همه باز هستیم." "ما هیچگونه تعصبی در مورد گرایش جنسی، نژاد، دین زمینی نداریم. کل دید آسگاردیا این است که این جامعه ای است کاملا باز به افرادی که مایل به پیوستن هستند. "

برای جذب زنان بیشتر به آسگاردیا، از کسانی که در حال حاضر بخشی از آسگاردیا هستند دعوت کرد تا "شرکای خود دعوت کنند، دوستان دختر خود را دعوت کنند، همسران خود را دعوت کنند، از دوستان زن خود در جامعه ای که در آن روی زمین حضور دارید، دعوت کنند".

د وین اشاره کرد فقط به این دلیل که در حال حاضر بیشترین آسگاردیایی های ثبت شده مرد هستند،  نباید تصور شود که آسگاردیا مردانه محور است. "در واقع، در تیم اصلی که در آن من کار می کنم، بسیاری از زنان وجود دارند. من در مدیریت ارشد هستم و دو خانم در تیمم حضور دارند که با من کار می کنند. "

او از آسگاردیایی خواست تا با دوستان خود صحبت کنند: "این چیزی است که زنان می خواهند، لطفا به ما کمک کنید تا پیدا کنیم. ممکن است ما چیزهایی را که هنوز نمی دانیم پیدا کنیم." د وین خاطرنشان کرد که آسگاردیا برای قرار دادن منابع و زیرساخت های لازم برای اجرای طرح هایی که زنان بیشتری را جذب می کند، باز است. او همچنین گفت: "اگر شما به عنوان یک آسگاردیایی احساس می کنید که می خواهید مطمئن شوید که زنان بیشتری دعوت شده اند، به هر وسیله ای، لطفا این را در جامعه ایجاد کنید."

شما پرسیدید, آسگاردیا پاسخ داد. برای پاسخ بیشتر به سوالاتی که ممکن است داشته باشید، لطفا به سوالات متداول مراجعه کنید.

...

دوستار شما, فاطمه قدرتی

نماینده و کاندیدای ایران در آسگاردیا