قطعنامه  1 / Resolution 1

کمیسیون مرکزی انتخابات از آسگاردیا
در ایجاد کمیسیون مستقل رای گیری

1 سپتامبر 2017 (20 سپتامبر 0001) / August 20, 0001 / September 1, 2017 از طریق تماس تلفنی

تحت رهبری رئیس رام جاهو, کمیسیون انتخابات را بررسی کرده و کمیسیون مستقل رای گیری را تایید کرده است, شامل موارد زیر است آسگاردیایی ها:

پل بلامی (آسگاردیایی از استرالیا) - رئیس
جان اسپیرپولوس (آسگاردیایی از هنگ کنگ) - عضو
رابرت اومس (آسگاردیایی از ایالات متحده آمریکا) - عضو
الکس ساوتین (آسگاردیایی از روسیه) - عضو
دراک نیوهاوس (آسگاردیایی از کانادا) - عضو

با پشتیبانی از 1World Online، یک شرکت مدیریت داده مستقل است، توسط الکس فدوسیف (ایالات متحده آمریکا)

...

دوستار شما, فاطمه قدرتی

نماینده و کاندیدای ایران در آسگاردیا