دوستان همانطور که مستحضرید هزینه عملیات شهر سازی و ایجاد زیربنای اسکان جامعه انسانی در سطح زمین بسیار کمتر از فضا میباشد و قطعا فضا آنچنان شگفت انگیز نیست که باعث مهاجرت گروهی انسانها شود.پس چه عاملی میتواند آینده بشر را در فضا رقم بزند؟ به نظر من چند عامل موثر وجود دارد. 1:عامل جابجایی انرژی در فضا فقط از طریق تابش خورشیدی و از طریق راکتور هسته ای در دسترس خواهد بود.منبع سوم انرژی احتمالا انرژی حاصل از فعالیتهای ارگانیک خواهد بود.با صرفنظر کردن از هزینه اولیه احداث نیروگاه در فضا هزینه ایجاد انرژی در فضا زیاد گران نخواهد بود و این تساوی نسبی فضا با سطح زمین از نظر تولید و انتقال انرژی باعث قوت گرفتن عواملی برای ایجاد تمدن فضایی خواهد شد.تصور کنید در سطح زمین چه انرژی عظیمی برای جابجایی ها مصرف میشود.مثلا انتقال مواد اولیه و انتقال اشخاص و تجهیزات.همین موضوع در فضا با صرف انرژی های بسیار کمتر محقق خواهد شد و بنا به برابری نسبی هزینه تولید انرژی در فضا میتوان به ارزان بودن سامانه حمل و نقل در فضا امیدوار بود. 2:عامل ایزولاسیون با توجه به بعد مسافت و امکان محدود ارتباط زمین با فضا شهرکهای فضایی از مسائل اپیدمیک زمین کاملا مجزا خواهد بود و همین امر امید زیادی برای توسعه شهرکهای امن فضایی ایجاد خواهد کرد. 3: عوامل درمانی بی وزنی در فضا برای بسیاری از مسائل پزشکی فرصت ایجاد خواهد کرد و میتواند عامل رونق اسکان فضایی باشد.

دوستان نظرات خود را درباره عوامل و حتی موانع اسکان در فضا را با ما به اشتراک بگذارید.سپاس