Kendini aday gösterme ve oy sayımı ile ilgili kurallar

 1. Tüm Asgardialılar, kendilerini aday gösterme hakkına sahiptir.
 2. Kendini aday gösterme 26 Şubat 2018 (Paris saatine göre)      durdurulacaktır.
 3. Kendini aday gösterenler, yukarıdaki tarihten sonra programlarında değişiklik yapamayacaklar.
 4. Profil kontrolleri sırasında, yanlış isim, soy isim, doğum tarihinde hatalar, eğitim bilgileri gibi konularda hata bulunan adayların adaylıkları Merkezi Seçim Komisyonu tarafından silinebilir.
 5. 1 Mart’a kadar oylar değiştirilebilir ya da yeniden başka bir aday için kullanılabilir. 1 Mart – 9 Mart döneminde bu oy değiştirme ve başka bir adaya yeniden oy verme işlemi, oylar sayılacağı için,  artık mümkün olmayacak.
 6. Her aday kendisini sadece bir dil bölgesinden aday gösterebilir.
 7. 28 Şubat 2018 tarihinde Paris Saatine göre gece yarısı her dil bölgesinin sandalye sayısı yeniden hesaplanacak ve onaylanacak. Bu son rakamlar seçim sonuna kadar değişmeyecek.
 8. Herhangi bir dil bölgesindeki her bir aday sınırsız olarak oy alabilirler.
 9. Dil bölgelerinin her birinde alınan tüm oylar, her bir dil bölgesi için, sandalye sayısını aşmadıkları sürece sayılır. Eğer aşım olmuşsa, en son kullanılan oylar önce sayılır.

Örnek:

Benim, Parlamentoda dört sandalyesi bulunan Fransızca dil bölgesinde olduğumu farz edin. Bu dil bölgesinde dokuz adaydan dört tanesi Parlamento için seçilecek. 

Kendimi aday göstermiyorum, sadece diğerleri için oy kullanıyorum. 

Fransızca dil bölgesindeki dokuz adayın hepsine de oy verdim. En son oy verdiğim oylar bu dört adaya veriliyor. 

İngilizce dil bölgesinde üç aday için oy verdim. İngilizce dil bölgesinde üç adaya (Parlamentoda 71 sandalyeden daha az sandalyeye sahip) oy verdim, bu yüzden üç oy hakkım üç adaya verilmiş oldu.

Rusça dil bölgesinde altı adaya oy verdim (ki bu bölgenin sandalye sayısı beş) bu durumda benim en son kullandığım oylar bu beş adaya gitmiş oldu.

 1. Son oylamanın zamanlamasından daha yüksek bir önceliğe sahip olan, "Confirm Vote - Oyunuzu Onaylayın" butonu da olacaktır. Bu buton 1-9 Mart tarihleri arasından aktif olacak ve çalışacaktır. Bu düğmeyle oy      kullanmak, yalnızca belirli bir dil bölgesindeki maksimum koltuk sayısı aşılmamışsa      mümkün olacaktır.

Örnek:

Ben dört sandalyeye sahip Fransızca dil bölgesindeyim. Bu dil bölgesinde dokuz adaydan dört tanesi Parlamento için seçilecek.  Kendimi aday göstermiyorum, sadece diğerleri için oy kullanıyorum. 

Fransızca dil bölgesinde bu dokuz adaya da oy verdim. Onlardan üçüne ikişer kere oy verdim. Bunun anlamı; “Confirm Vote” butonunu kullanarak bu üç adaya ikinci kez oy kullanmış oldum.  

Oylarım:

- Onayladığım bu üç adaya gitmiştir.

- Geri kalan altı aday arasından, en son oy kullandığım adaya bir oyum kaldı (çünkü bu ilçede dört sandalye var).

- İngilizce dil bölgesinde üç aday için oy verdim (ki bu dil bölgesi Parlamentoda 71 sandalyeden daha az sandalyeye sahip).

- Oylarım üç adaya gitmiştir.

Açıklamanın özeti:

Arkadaşlar parlamento seçimleri güncellenmiştir. 

 • Seçimler artık 40 yaş üzeri Parlamento adayı ve 40 yaş altı Hükümet Adayları olarak 2 bölüme ayrılmıştır.
 • Aynı zamanda her bölgede oy kullanma hakkınız ve her bölgede birden fazla adaya oy verme hakkınız olmuştur. 
 • Ancak bir seçim bölgesindeki koltuk sayısından fazla oy kullanmışsanız en son verdiğiniz oylar en önce sayılarak mevcut sandalye sayısı kadar oyunuz geçerli olacaktır. 
 • Örneklemek Gerekirse 71 sandalyeli 1. Bölgeden 3 adaya oy verirsem oylarım seçim sayımı yapılırken bu 3 adaya da gider. 3. Bölgeden 16 adaya oy verdiysem, verdiğim oy sırasına göre en sondan itibaren 14 oyum bu adaylara gidecek. 
 • Oylama 1 Mart’a kadar devam edecek ve sonrasında karar sürecine geçilecektir. Bu süreç (1 Mart-9 Mart 2018) içerisinde oy verdiğiniz adayları 2. kez onaylama işlemine geçilecektir. 
 • Bu onaylama işlemi sadece bölgenin koltuk sayısı ile sınırlıdır. 
 • Örneklemek gerekirse 14 sandalyeli 3. Bölge adaylarından 16’sına oy verdim. 1-9 Mart arasında 4 tane adayı onayladım. Oylarım önce onayladığım 4 taneye, daha sonra sondan başlayarak onay vermediğim ama daha önceden oy verdiğim adaylara gidecektir.