Cap 11, 01 / Dec 13, 17 19:52 UTC
Asgardıa'da gelecegın fırmalarına yer acmak

[Yazan: Mustafa Çelikkaya]

Asgardia yeni kurulmuş bir uzay ulusudur. Doğal olarak parlamento kurulmasından sonra ülke yetki alanlarında şirketler kurulmaya başlanacaktır. Burada dikkat etmemiz gerek husus şahsi fikrimce şudur ki, yeni kurulacak şirketlere pek çok avantajlar sağlanmalıdır. Ancak ülkemizin itibarını korumak için Asgardia’yı vergi kaçakçılığı cennetine dönüşmemesine özen ...

Add Friend
Request sent
Accept friend request
You are friends