Sag 00, 02 / Nov 4, 18 10:11 UTC

1.Wspólna waluta dla wszystkich mieszkańców.

2.Dokumenty potwierdzające przynależność do Asgardii.

3.Ambasada w każdym kraju.

4.Kolonizacja Marsa.

1.Wspólna waluta dla wszystkich mieszkańców. 2.Dokumenty potwierdzające przynależność do Asgardii. 3.Ambasada w każdym kraju. 4.Kolonizacja Marsa.
Add Friend
Request sent
Accept friend request
You are friends