Can 24, 01 / Jun 13, 17 09:26 UTC
I would like to say "HI" to all fellow Asgardians most especially to my Filipino Kababayans (countrymen)! AIM HIGH...THINK BIG...DREAM LARGE!
Can 24, 01 / Jun 13, 17 09:26 UTC
Happy New Year 2017 fellow Asgardians!
Can 24, 01 / Jun 13, 17 09:25 UTC
Pagbati sa lahat ng Pinoy Asgardians! Bukas ang talakayan na ito sa lahat, ano man ang saloobin ninyo, suhestiyon, at iba pa. dolph
Can 24, 01 / Jun 13, 17 09:25 UTC
Natangap ko narin Dolph!
Can 24, 01 / Jun 13, 17 09:25 UTC
Natanggap ko na ang aking Certificate of Asgardia. Kayo fellow Asgardians natanggap ninyo na rin ba?
Can 24, 01 / Jun 13, 17 09:25 UTC
Manigong Bagong taon din sa inyo!!
See all 7 comments
Add Friend
Request sent
Accept friend request
You are friends