Lib 06, 01 / Aug 18, 17 23:04 UTC
ککارت فانتزی

ککارت فانتزی برای آسگاردیا ساختم

Lib 06, 01 / Aug 18, 17 14:54 UTC

سازنده جهان

سال 3000 آسانسور فضایی

من می خواهم 3000 سال به 2000 بیاره

سلام

دوست عزیز من طراحی و ...

Lib 06, 01 / Aug 18, 17 14:53 UTC
Vir 27, 01 / Aug 11, 17 03:21 UTC
خودرو با سوخت بی پایان

سلام

دوستان عزیز من طرح ساخت خودرویی دارم که می تواند بدون هیچ سوختی و محدودیتی زمان های زیادی در جاده ها سپری کند

...

Lib 06, 01 / Aug 18, 17 12:24 UTC

موفق باشی

Vir 21, 01 / Aug 5, 17 00:31 UTC
سال 3000 آسانسور فضایی

من می خواهم 3000 سال به 2000 بیاره

سلام

دوست عزیز من طراحی و ساخت آسانسور فضایی بدون کابل را می توانم در زمین اجرا کنم

1.قابلیت جابجایی انسان ...

Sco 10, 01 / Sep 19, 17 05:24 UTC

سلام/ امیدوارم موفق باشی / البته ایده اولیه این آسانسور توسط آرتور سی کلارک در یکی از کتابهایش مطرح شده / در موقعیتی دقیقا روی محور گردش به دور خود زمین در یکی از قطبین / کی گفته که ایده فقط زاییده ذهن یک نفر است ؟ ممکن است ...

MoreLess
Lib 06, 01 / Aug 18, 17 12:26 UTC

امیدوام موفق باشید :)

Lib 06, 01 / Aug 18, 17 12:26 UTC

امیدوامم موفق باشید :)

See all 4 comments
Leo 04, 01 / Jun 21, 17 12:10 UTC

سلام به همه دوستان ایرانی رائ بدید لطفا

ممنونم👍

Leo 04, 01 / Jun 21, 17 11:31 UTC
به یک ایرانی را اجرا کنید تا حقوق بشر اجرا شود
  
   کروش کبیر

سلام به ملت آسگاردیا

زمان مهم ترین بخش زندگی است

لطفا توجه داشته باشید که با توجه به قدرت ما هم وابسته به جهان بهتر است

چرا باید جنگ ...

Leo 04, 01 / Jun 21, 17 09:04 UTC
کروات اسگاردیا

طرح کروات برای آسگاردیا

Lib 06, 01 / Aug 18, 17 14:12 UTC

مممنونم دوست عزیز

Lib 06, 01 / Aug 18, 17 12:28 UTC

باحاله ولی باید یکم روش کار کنی... :)

Add Friend
Request sent
Accept friend request
You are friends