Nov 20, 01 / Nov 24, 17 12:13 UTC
ODla i rymden

Kanske är det min mage som tänker, men ett av mina största intressen när det gäller människans framtid i rymden är matproduktion. I synnerhet växtodling. Dagens moderna inomhusodlingar under konstgjort solljus har utvecklats i enorm takt så det går knappt att föreställa sig hur en rymdstations odlingscentraler kan komma ...

Asg 16, 02 / Jul 3, 18 20:27 UTC
Frågan är hur tyngdkraften påverkar växternas utveckling. näring går ju alltid att tillsätta. men då behöver man distrubition och tillföra, samma med vatten. kan tipsa om Neco AB nere i Landskorna som sysslar med inomhusodlingar, dock med tyngdkraften som hjälp ;)
Nov 19, 01 / Nov 23, 17 19:43 UTC
Sonen spekulerar

Jag är stolt far till fyra underbara barn. Oliver, min näst äldsta son på sju år, är en drömmare och intelligent som få. Han kan komma med fantastiska tankebanor och funderingar efter att ha läst eller sett något på TV. Jag som själv tänker nonstop på Asgardia sen jag ...

Nov 18, 02 / Nov 22, 18 10:57 UTC
Härliga barn, de tänker helt fritt utan begränsningar !
Add Friend
Request sent
Accept friend request
You are friends