نوروز همگی مبارک! به امید سالی پربار و پر برکت. باشد که سال جدید سال ثبت آسگاردیا در سازمان ملل متحد شود و تمامی شهروندان آسگاردیا از حقوق شهروندی خود در تمام دنیا بهره مند شوند!

ارادتمند
رهام سلیمانی، کاندیدای منطقه ۱۱، وزارت امور خارجه