فرمان شماره 10

10 SEPTEMBER 2017 (1 SEPTEMBER 0001), CORFU

با این فرمان,


من به این ترتیب اعلام می کنم ایگور آشوربیلی ائتلاف خود به مقام رئیس کشور / رئیس پادشاهی فضایی آسگاردیا مطابق با فصل 8, ماده 32 قانون اساسی آسگاردیا, بلافاصله شروع به انجام وظایف خود مطابق با فصل 10، ماده 46 قانون اساسی آسگاردیا خواهد کرد.

ایگور آشوربیلی,

رئیس کشور.

...

دوستار شما, فاطمه قدرتی

نماینده و کاندیدای ایران در آسگاردیا