دستورالعمل رئیس دولت کشور فضایی آسگاردیا با توجه به روش انجام انتخابات پارلمانی در آسگاردیا

پس از فرمان شماره 14 توسط رئیس کشور در 18 فوریه 2018 (4 فوریه 0002 توسط تقویم آسگاردیا) در برگزاری اولین انتخابات پارلمانی کشور فضایی آسگاردیا، و با اشاره به فرمان شماره 7، ماده 2، از تاریخ 1 سپتامبر 2017 (20 آگوست 0001) درمورد انتصاب اولین کمیسیون مرکزی انتخابات (CEC)، به این ترتیب لیست اعضای بروز را اعلام می کنم. کمیسیون مرکزی انتخابات برای برگزاری اولین انتخابات پارلمانی کشور فضایی آسگاردیا متشکل از افراد زیر می باشد:

رئيس
مارکوس گرونباخ

اعضای CEC:

رام جاهو
استیون فریلند
جورج کریاکوپولوس
کیران نایر
ساجی کفیر
لنا د وین (نماینده مدیریت آسگاردیا)


رئیس دولت آسگاریا CEC را تهیه و منتشر می کند شامل قوانین مربوط به برگزاری شمارش رای در نظر گرفته شده که در طول دوره برگزار خواهد شد. دوره 1 تا 9 مارس 2018 (4 تا 12 مارس 0002)، تا 1 مارس (4 مارس 0002).


میخائیل اسپوکوینی
رئیس دولت کشور فضایی آسگاردیا

دوستار شما، فاطمه قدرتی، کاندیدای دولت، منطقه انتخاباتی 11.