لیستی از برندگان مسابقه نمادهای ملی آسگاردیا

اوت 27, 0001 / سپتامبر 8, 2017

مسابقه برای نمادهای ملی آسگاردیا از تاریخ 26 اکتبر تا 20 ژانویه 2017 در وبسایت asgardia.space برگزار شد.

بر اساس نتایج انتخابات، نمادهای زیر محبوب ترین شدند. در شرایط و ضوابط مسابقه برندگان جوایز را دریافت خواهند کرد.

پرچم: Ahmet Alay, ترکیه

نماد ملی: Vyacheslav Kirievsky, روسیه,

سرود: Michael Klubertanz, آلمان,

شعار: Giuseppe Azzato, ایتالیا,

سلام: Timothy Duijker, هلند,

این نویسندگان جوایز را طبق قوانین اعلام شده در مسابقات دریافت خواهند کرد.

بر اساس رای گیری در چارچوب روز وحدت, نمادهای زیر محبوب ترین شدند:

پرچم (23636 رای)

The flag (23636 votes): Ahmet Alay, Turkey

https://asgardia.space/en/contest/flag/8377/

نماد (27078 رای)

The coat of arms (27078 votes): Vyacheslav Kirievsky, Russia

https://asgardia.space/en/contest/insignia/4287/

سرود (29877 رای)

The anthem (29877 votes): Michael Klubertanz, Germany

https://asgardia.space/en/contest/anthem/9749/

شعار آسگاردیا:

The motto: Giuseppe Azzato, Italy

https://asgardia.space/en/contest/motto/10030/

سلام آسگاردیا:

The salutation: Timothy Duijker, The Netherlands

https://asgardia.space/en/contest/salutation/9091/

...

دوستار شما, فاطمه قدرتی

نماینده و کاندیدای ایران در آسگاردیا