Jun 29, 18 / Leo 12, 02 20:56 UTC

Asgardia ailesine yeni katılanlar için;  

Merhaba arkadaşlar. Yakın zamanda anayasayı onayladım. Asgardia ile ilgili şimdilik yüzeysel bir bilgiye sahibim. Benim gibi Asgardia ailesine yeni katılan arkadaşlarımıza da yardımcı olması için ilgili kişilerin cevaplamasını istediğim bazı sorular var.

  1. Öncelikle neden Asgardia ailesinin bir parçası olmalıyız? 
  2. Asgardia vatandaşlığının bizlere sağladığı ayrıcalık ve olanaklar nelerdir? 
  3. Asgardia ailesi için ne gibi faaliyetlerde bulunabiliriz?

Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Jun 30, 18 / Leo 13, 02 11:50 UTC

KAVRAMI «ASGARDIA - UZAY MILLETI»

Igor Ashurbeyli tarafından Dr.

Dünyanın ilk uzay aracı olan Asgardia'ya, küresel, birleştirici ve insani bir projeye hoş geldiniz.

Projenin konsepti üç bölümden oluşmaktadır - felsefi, yasal ve bilimsel / teknolojik.

1

Projenin felsefesi, bu yeni ülkenin ismini seçmeye başlar - Asgardia.

Antik İskandinav mitolojisinde Asgard, tanrıların ülkesi olan göklerde bir şehirdi. İnsanın ebedi hayali, beşiğini Dünya'ya bırakıp Evrene genişlemenin gerçekleşmesidir.

Asgardia, tam teşekküllü ve bağımsız bir millet ve Birleşmiş Milletler'in gelecekteki bir üyesi - bu statünün gerektirdiği tüm niteliklerle birlikte: bir hükümet ve elçilikler, bir bayrak, bir ulusal marş ve nişanlar, vb.

Asgardia'nın özü uzayda barış ve dünyanın çatışmalarının uzaya aktarılmasının önlenmesidir.

Asgardia aynı zamanda felsefi bir yönüyle de eşsizdir - kendi refahına ve doğdukları ülkenin refahına bakılmaksızın tüm insanlığa ve herkese hizmet eder.

Asgardia'nın felsefi kuşağı, Noosfer'i 'sayısallaştırmak', uzayda insanlığın bir aynasını yaratıyor, ama yeryüzüne, dinlere ve milletlere dünyasal bölünme olmadan. Asgardia'da hepimiz sadece Earthlings'iz!

2

Asgardia'nın yasal yönleri.

Bugün, uzay hukuku ile ilgili sorunların çoğu çözümlenmemiş ve modern uluslararası hukukun karmaşık ve çelişkili koyu renkli ahşaplarında asla çözülemez. Jeopolitik çekişmelerin büyük bir etkisi vardır ve çoğunlukla eski askeri tarih ve yeryüzündeki çözülemeyen ülkeler çatışmasına dayanırlar. Uzayda yeni bir adli gerçeklik yaratmanın zamanı geldi.

Uzay kanununun orman yasası olmaması çok önemlidir. Bugün, yaklaşık 200'ün üzerinde yeryüzünde sadece 20 ülke bir uzay varlığına sahiptir ve örneğin, uzayda madeni planlar ve münhasırlık ve tekel hakkı iddiasındadır. Yeni uzay yasası, dünyadaki her insanın çıkarlarını eşit olarak korumalıdır.

Bu, bireyleri ve ülkeleri (özellikle gelişmekte olan ülkeleri) uzay tehditlerinden korumak ve yeni mallar ve hizmetler ve finansal kaynaklar yaratmak için alan kullanmanın yararlarını sunmak anlamına gelir.

Asgardia vatandaşlığı sorunu da şarttır. Asgardia'nın Birleşmiş Milletler üyesi olarak tanınmasından sonra, vatandaşlık verme nedenleri sorusu kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır. Bir düşünceye göre, Asgard'lılar, uzay araştırmaları, keşif ve uzay teknolojisi alanlarında çalışanlar ve aynı zamanda küçük yatırımcılar da dahil olmak üzere bu alanlarda yatırımcı olarak çalışanlar olacaktır.

Bunlar Asgardia'nın en önemli üç bilimsel ve teknolojik hedefi

Tabii ki, ilk uyduyu başlatmadan önce başvuran ilk yüz bin kişiye özel tercih verilecek - ve Dünyada kullanılan tipik vatandaşlık prosedürleri takip edilecektir. Bu, Asgardian vatandaşlığının, yeryüzündeki yargı yetkisine bakılmaksızın, Dünya üzerindeki tüm insanlar için geçerli olmayacağı anlamına gelmez.

Temel yasal bir prensip, Asgardia'nın dünyadaki devletler arasındaki ilişkilere müdahale etmemesidir - ve tersi.

Asgardia'nın yasal zarfı, Dünya'nın yakın çevresinde ve derin uzayın araştırılması için yeni bir yasal platformun oluşturulmasını içeriyor. 'Evrensel uzay hukuku' ve 'astropolitik' uluslararası uzay hukuku ve jeopolitiğin yerini almak zorunda.

3

Projenin bilimsel ve teknolojik bileşeni sadece üç kelimeyle açıklanabilir - barış, erişim ve koruma.

Bunlar Asgardia'nın en önemli üç bilimsel ve teknolojik hedefi.

İLK , mekanın huzurlu kullanımını sağlamaktır.

İKİNCİ dünya gezegenini uzay tehditlerinden korumaktır. Sınıflandırma sistemimizde yedi tehdit vardır: koronal kitle atılımları olarak bilinen güneş fırtınaları ve işaret fişekleri; Dünyanın manyetosferindeki gezegenimizin etkili koruyucu tabakasını yok eden değişiklikler; potansiyel olarak tehlikeli asteroitler ve kuyruklu yıldızlar; insan yapımı yörünge enkazları; Teknojenik faktörlerden ve güneş radyasyonundan kaynaklanan iklim değişiklikleri; nova, süpernova ve pulsarlarda nükleer reaksiyonlardan kozmik radyasyon; ve meteorlardan ve diğer küçük gök cisimlerinden gelen mikroorganizmalar tarafından Dünya enfeksiyonunun tehlikesi.

ÜÇÜNCÜ hedef, uzayda askersizleştirilmiş ve özgür bir bilimsel bilgi tabanı oluşturmaktır. Bu, özellikle şu anda alan erişimi olmayan gelişmekte olan ülkelerden gelen herkese ücretsiz erişim sağlayacaktır. Ve bu erişim özgür ve doğrudan olmalıdır.

ASGARDIA'NIN TEKNIK YAPISI ÜÇ BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR:

bir veya birkaç
çekirdek uydu


ağ merkezli küçük
uyduların kümeleri

koruyucu uzay
platformu

Bu açık projeye en geniş katılım, hedeflenen konulardan biridir - ilgilenen tüm bilim adamlarının ve şirketlerin katılımı, onları şu andaki teknolojik yönüyle ilgili kendi vizyonumuzla sınırlamaksızın.

Asgardia'nın bilimsel ve teknolojik kılıfı, dünyadaki insanlık ve uzaydaki insanlığa yönelik geleceğin uzay teknolojileri, ürünleri ve hizmetlerinin geliştirilmesinde vatandaşlarının ve şirketlerinin bilimsel yaratıcılığı için bir alan arenasıdır.

Bu nedenle Asgardia, felsefe, hukuk ve teknolojiden oluşan bir tür matryoshka'dır. İçeride saklı kalan her şey, yakın gelecekte keşfedeceğimiz bir şeydir.

Antarktika'daki Ay veya suya ait toprak parçaları satmıyoruz. Aslında şu anda hiç bir şey satmıyoruz. Ancak bu fikri, donanımlı bir uyduyu doğruladıktan sonra kanıtladık. Asgardia'nın bütçeleri hakkında konuşmaya başlayabiliriz.

Şu anda, proje üzerinde çalışmak tamamen kişisel özel fonlarımızdan finanse edilmektedir. Açık bir karar. Şimdi konseptimizi ve felsefemizi halka ilan ettik ve gezegen hakkında olabildiğince çok insanı öğrenmek istiyoruz.

Ve tabii ki, kalabalığın finansmanı ve kaynak kullanımı ve özel bağışlardan yararlanacağız. Ve yeni ortaklar ve yatırımcılar ile işbirliğini memnuniyetle karşılıyoruz.

Asgardia'nın teknik, yasal ve felsefi ekibi kurulma aşamasındadır.

Asgardia'ya hoş geldiniz!

Jun 30, 18 / Leo 13, 02 11:52 UTC

Birlik Bildirgesi

ASGARDIA BİRLİĞİ BEYANI

Biz, insanlığın uzay milleti olan ASGARDIA tarihinde, İnsanın evrende doğuştan gelen inancına dayanan ilk halkın özgür halkı, bu BEYANLAŞTIRMAYI kabul ediyoruz.

  1. Asgardia özgür ve birleşik bir uzay milletidir.
  2. Asgardia'nın amaçları:
    • Uzayda barışı sağlamak için;
    • Dünya gezegeninin ve tüm insanlığın (dış alan tehditlerinden) korunmasını sağlamak için;
    • Yeryüzünde yaşayan tüm Asgardlılar için, yeryüzündeki vatandaşlıklarının coğrafi, finansal, teknolojik ve diğer özelliklerine bakılmaksızın uzayda eşit fırsatlar sağlamak.
  3. Dünyanın herhangi bir sakini, Deklarasyonda onayladığı ve Asgardia'nın ve Anayasa'nın mevzuatına uyduğu sürece Asgardia vatandaşı olabilir.
  4. Asgardia'nın tüm yurttaşları, Dünya ülkelerinin kökeni, ikametgahı, vatandaşlığı, ırkı, uyruğu, cinsiyeti, dili veya finansal durumu ne olursa olsun eşittir.
  5. Asgardia, Dünya'nın ulus devletlerinin yasalarına ve Dünya üzerindeki uluslararası antlaşmalara saygı duyuyor ve dünyadaki milletler arasında eşit bir ülke olarak tanınmayı istiyor.
  6. Asgardia, dünya milletlerinin işlerine mütekabiliyet ilkesine müdahale etmez.
  7. Asgardia, ilgili uluslararası kuruluşlardaki üyeliğine dayanarak, başka herhangi bir ülke gibi, Dünya üzerindeki uluslararası düzeydeki etkinliklere katılır.
  8. Asgardia, dünya uluslarının vatandaşlarının haklarına saygı duymakta ve bunlara uymaktadır ve vatandaşlarının haklarını uluslar arası vatandaşlıklarının münhasırlığına karşı korumaktadır.
  9. Asgardia siyasete girmez ve siyasi partiler için yer yoktur. Fakat her Asgardyan dünyadaki politik hayata serbestçe katılabilir.
  10. Asgardia dünyayı yansıtır, ancak dünyevi sınırları yansıtmaz. Aynı zamanda, dünyevi hukuk çerçevesinde her Asgardlı serbestçe herhangi dünyevi ülke sınırları içinde yaşayabilir.  
  11. Asgardia özgür ruh, bilim ve enternasyonalizm ülkesidir. Fakat her Asgardyan dünyadaki herhangi bir deyi özgürce uygulayabilir.
  12. Asgardia'da dünyevi çatışmaların tarihine yer yok. Asgardia, insanoğlunun uzayda geleceği için yeni ve huzurlu bir tarih yaratıyor.

Biz, Asgardia halkı, bizim tarafımızdan yarattığımız yeni uzay milletimizin refahı için her şeyi yapacağız; Anavatanımızın Dünya gezegeninin korunması için; ve tüm insanlığın uzayda gelişmesi.

Bir insanlık - bir birlik.

Bu Deklarasyon, ASGARDIA - Uzay Ulusunun yaratılması için birincil bir belgedir.

Jun 30, 18 / Leo 13, 02 11:55 UTC

Aramıza Hoşgeldiniz @furkanyesilyurt,

Daha fazla sorunuza cevap bulacağınız uzantıyı veriyorum

https://asgardia.space/en/forum/

Member of Parliament #3 Uğur Aydın

  Last edited by:  Ugur Aydin (Asgardian, Candidate, Member of the Parliament)  on Jun 30, 18 / Leo 13, 02 11:56 UTC, Total number of edits: 1 time