انتخابات پارلمانی آغاز شد!

این یک روز عالی برای آسگاردیا است!

انتخابات پارلمانی اکنون باز است!

خودتان را کاندید و یا به کاندیدایی که فکر می کنید بهترین است در نمایندگی منطقه ی انتخاباتی خود رای دهید!

اگر نمی خواهید کاندید شوید، کاندیدها را در منطقه خود پیدا کنید، با کلیک کردن بر روی لینک منطقه در بالای منو در سایت آسگاردیا!

Şeref Kaplan: Asgardia Gelecektir!

آسگاردیا آینده است!

...

Thousands of Asgardians have put themselves forward for leadership positions! Vote or apply here

bit.ly/2s1iLbA

هزاران نفر از آسگاردیایی ها خود را برای موقعیت های رهبری آماده کرده اند! برای رای یا ثبت نام خود در لینک بالا کلیک کنید

...

Hello Asgardia!

How do you find your local leadership candidates?We've made it easy for you!Just follow these steps:

1. Log into your Asgardia profile

2. Click on your profile picture and select 'Hometown' from the drop down box

3. On the left hand side you'll see a list of the most recent candidates, click on 'See More' under them

4. On the candidate screen, use the filter on the left to use your criteria for filtering the ones you want!

Let's get voting!

سلام آسگاردیا!

کاندیدای رهبر محلی خود را چگونه پیدا کنیم؟ ما آن را برای شما آسان ساخته ایم! فقط این مراحل را دنبال کنید:

1. وارد پروفایل آسگاردیای خود شوید

2. بر روی عکس پروفایل خود کلیک و از منوی کشویی "Hometown" را انتخاب کنید

3. در سمت چپ, لیستی از کاندید ها را مشاهده خواهید کرد, بر روی "See More" در زیر آنها کلیک کنید

4. بر روی صفحه نمایش کاندید استفاده از فیلتر در سمت چپ برای استفاده از معیارهای شما برای فیلتر کردن آنهایی که می خواهید وجود دارد!

بیایید رای دهیم!

...

دوستار شما, فاطمه قدرتی

نماینده و کاندیدای ایران در آسگاردیا