کارگروه ها

Total number of votes: 39

20.5% کارگروه مهندسی و طراحی ادوات هوا فضا

10.3% کار گروه مدیریت منابع انسانی

15.4% کارگروه منابع و مواد اولیه آسگاردیا

7.7% کارگروه فرهنگ و ادبیات و زبان

12.8% کارگروه مدیریت بحران آسگاردیا

15.4% کارگروه علمی و تکنولوژی

17.9% کار گروه آینده نگری آسگاردیا

Jan 2, 17 / Aqu 02, 01 22:34 UTC

رای گیری شخصی برای ایجاد یک کار گروه مجازی  

دوستان یکی از آیتمها را انتخاب کنید

Jan 6, 17 / Aqu 06, 01 09:01 UTC

سلام آقا یوسف عزیز ، بنده با همه این کار گروه ها موافقم البته اگه یه گروه حفاظت و امنیت هم باشه بنظرم خیلی خوب میشه

Jan 8, 17 / Aqu 08, 01 11:48 UTC

موافقم

Jan 9, 17 / Aqu 09, 01 00:37 UTC

منم با همه‌ی کارگروه ها موافقم آزگاردیا.