ماهواره Asgardia-1 آماده پرتاب است.

August 7, 0001 / August 19, 2017

امروز لوگوی آسگاردیا و شعار "یک بشریت، یک وحدت" بر روی آرایه های خورشیدی ماهواره asgardia-1 نصب شد.

هنگامی که ماهواره در پرواز آزاد است، آرایه های خورشیدی مستقر شده و نمادهای آسگاردیا در فضای خارجی شناور خواهند شد.

این فعالیت ها در اتاق تمیز از تاسیسات Nanoracks در هوستون صورت گرفت.

آیا می خواهید بدانید چرا استفاده از اتاق تمیز هنگام آماده سازی تجهیزات پرواز برای پرتاب مهم است, یا سوال دیگری دارید؟

در این شنبه به ما بپیوندید، 19 آگوست، ساعت 16:00 به وقت محلی بروکسل در صفحه Asgardia FB به بحث در مورد آن به صورت پخش زنده خواهیم پرداخت.

لطفا به یاد داشته باشید، هنوز هم زمان برای آپلود فایل های انتخابی خود به ماهواره وجود دارد، و عملا در این پاییز به فضا خواهد رفت!

...

دوستار شما, فاطمه قدرتی

نماینده و کاندیدای ایران در آسگاردیا