دوستان آسگاردیایی به پرچم مورد علاقتون رای بدین,

آخرین مهلت تا 20 ژانویه 2017 شماره طرح های پرچم من: 

154, 214, 520, 521, 666, 523, 556, 663, 522, 864, 857, 856, 667, 665.

 از همتون پیشاپیش تشکر می‌کنم, با آرزوی بهترین ها, دختر آسگاردی.

 ...

 Hi asgardia love one's,

please, Vote for my flag design friends,

i need your support, thank you and love you'll, From asgardian girl...Fatemeh.

My Flag designs number is: 154, 214, 520, 521, 666, 523, 556, 663, 522, 864, 857, 856, 667, 665.

please vote for your favorite flag, Thanks.