فرمان شماره 1

انتصاب رئیس جمهوری آسگاردیا

20 ژانویه, 2017

در روز یکصدم از آسگاردیا، که توسط بیش از 150.000 آسگاردیایی حمایت شده، ایگور آشوربیلی به عنوان رئیس جمهور تا زمانی که قانون اساسی تصویب و انتخابات برگزار شود منتصب شدند

...

فرمان شماره 2

معرفی تقویم آسگاردیا

مارس 11, 0001 / مارس 8, 2017

تحولات طرح تقویم آسگاردیایی ایگور آشوربیلی برای بررسی بیشتر و تایید در پارلمان.

...

فرمان شماره 3

اطلاعیه روز رای گیری متحد

مارس 20, 0001 / مارس 17, 2017

ایگور آشوربیلی روز رای گیری متحد را اعلام می کند

در 1 asgard، سال 1 (18 ژوئن 2017 از تقویم گرگوری)

...

فرمان شماره 4

پیش نویس اعلامیه اتحاد

آوریل 2, 0001 / مارس 27, 2017

ایگور آشوربیلی طرح پیش نویس اعلامیه‌ وحدت را برای بحث پیشنهاد می کند

...

فرمان شماره 5

پیش نویس قانون اساسی آسگاردیا

آوریل 5, 0001 / مارس 30, 2017

ایگور آشوربیلی پیش نویس فهرست اسناد آسگاردیا را برای بحث پیشنهاد می کند

...

فرمان شماره 6

اعلامیه آغاز دوره رای گیری

ژوئن 24, 0001 / ژوئن 13, 2017

ایگور آشوربیلی شروع دوره ی رای گیری را اعلام می کند.

...

فرمان شماره 7

نتیجه رای گیری بر اساس قانون اساسی و نمادهای ملی

اوت 20, 0001 / سپتامبر 1, 2017

ایگور آشوربیلی نتیجه رای گیری در مورد قانون اساسی و نمادهای ملی پادشاهی آسگاردیا و کمیسیون مرکزی انتخابات (CEC) را تعیین می کند.

...

دوستار شما, فاطمه قدرتی

نماینده و کاندیدای ایران در آسگاردیا