پروتکل 1

از جلسه کمیسیون مستقل رای گیری

در بررسی نتایج رای گیری در قانون اساسی آسگاردیا

7 September 2017 (26 August 0001)

از طريق کنفرانس تلفنی

نتایج به تمامی اعضای کمیسیون رای گیری مستقل در قالب ورود اولیه از پنل مدیریت در وب سایت www.asgardia.space ارائه شده است.

در طول رای گیری که در این سایت در این دوره صورت گرفت از 13 ژوئن 2017 (24 ژوئن 0001 توسط تقویم آسگاردیایی) تا 1 سپتامبر 2017 (20 اوت 0001  تقویم آسگاردیایی):

• در مجموع 964 139 آسگاردیایی (افرادی که تاییدیه دوم را گذرانده اند) در رای گیری شرکت کردند. (هر کاربر منحصر به فرد که روی صفحه رای گیری کلیک کرده است، در رای گیری شرکت کرده است).

• در مجموع 500 101 رای برای قانون اساسی آسگاردیا.

نتیجه رای گیری مطابق با فصل 9 ماده 43 قانون اساسی آسگاردیا، به عنوان درصد نسبت به کسانی که برای قانون اساسی رای داده اند و کسانی که در رای گیری قانون اساسی شرکت کرده اند، تعیین می شود.

از این رو, قانون اساسی آسگاردیا به رای گذاشته شد توسط

101 500 / 139 964 = 72.5 %

رئیس:

Paul Bellamy

اعضاء:

,John Spiropulos

,Derek Newhouse

,Robert omas

,Alex Sautin

1World Online

(represented by

Alex Fedosseev)

...

دوستار شما, فاطمه قدرتی

نماینده و کاندیدای ایران در آسگاردیا