Jun 11, 17 / Can 22, 01 18:17 UTC

Anayasaya Referanduma HAYIR  

Anayasa taslağında çok iyi yasalar olabilir ama vergi konusu çok kötü

Her birey yıllık vergi verme zorunluluğu yerine

Çalışan ve İş görür bireylerin 18 yaşını doldurduktan sonra aylık vergi ye tabi tutulması daha iyi bir yasa tasarısı olucaktır 

Lütfen Evet vermeyin Hayır verin yoksa paramız kalmıcak arkadaşlar.

Jun 13, 17 / Can 24, 01 05:48 UTC

Merhaba jetonplus, 

Anayasa'da teklif edilen maddelerin yürürlüğe girmesi için Asgardia'nın resmi bir vatandaşlık (yani pasaport) verebiliyor olması gereklidir. Resmi vatandaşlık yokken konu hakkında spekülasyon yapmak için henüz çok erken. Biz şimdilik vatandaş değil, üye olarak görünüyoruz. Asgardia'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınmasından önce pasaport vermeye başlama planı yoktur. 

Saygılar,

Jun 13, 17 / Can 24, 01 07:17 UTC

ayın 18 de referandum yapılacak Bu maddeleri okuyun sonra 18 yaş üstü bireyler oy kullanacaktır ve şöyle diyeyim ID number yani kimlik numarası almış herkes oy kullanabilceke anayasaya göre herkes bu şeçimde fikrini söyleme ve beyan etme hakkına sahip

Jul 25, 17 / Vir 10, 01 16:02 UTC

Merhaba jetonplus,

https://www.facebook.com/asgardia.space/videos/1917214081890489/ bu videoda 16. dk'dan itibaren izlersen vergi sisteminin nasıl olacağını anlatıyor. Sorunun cevabını burada özetlemek gerekirse, herhangi bir iş kolunda bir şirkete sahipsen, o durumda Asgardia Ulusal Bankası  (kuruluş aşamasında-https://asgardia.space/en/page/central-bank- bu linke göz atarsan, "Hükümetimizi kurmaya devam ederken döviz kuru, döviz ve bankacılık sistemi likiditesinin dolaşımından sorumlu olan Asgardia Ulusal Bankasını da kuracağız." diyor) üzerinden makbuz karşılığında vergi ödemesi yapılacak. Kişisel olarak vergi ödemesi ise gönüllülük esasına göre yapılacak.

Teşekkür ederim.

Jul 25, 17 / Vir 10, 01 16:10 UTC

Ayrıca, vergi zorunluluğu gibi birşey Anayasanın hiç bir yerinde geçmiyor. Bence biraz daha dikkatli okumanız gerekiyor. Hatta şöyle bir çalışma yapayım, müsadenle. Yazfıklarına cevap olarak her bir sorunu teker teker ele alalım:

Sorun: Her birey yıllık vergi verme zorunluluğu yerine (Böyle bir zorunluluk yok. Ne Anayasada ne de başka bir yerde böyle bir kanun, kanun hükmünde kararname, talep geçmiyor)

Sorun: Çalışan ve İş görür bireylerin 18 yaşını doldurduktan sonra aylık vergi ye tabi tutulması daha iyi bir yasa tasarısı olucaktır (Kişisel olarak vergi GÖNÜLLÜLÜK esasına göre işleyecek şekilde planlanıyor. Bu durumda, bir iş kurmadığın sürece, sade bir vatandaş olarak, sadece gönüllü olarak vergi verilecek diyor açıklamalarda ve Anayasada)

Umarım faydalı olabilmişimdir.

Teşekkürler...