Dec 26, 16 / Cap 25, 00 12:29 UTC

Merhaba 🙌 (İlk İleti)  

Katıldığıma delâlet edecek, test mahiyetince bir yazı kalsın burada… Belki bilâhare bir şeyler ilâve ederim.

Jan 5, 17 / Aqu 05, 01 14:44 UTC

Hoşgeldiniz :)